Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình

HỢP ĐỒNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH (Số: ……………./2020/PDCT) Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………. Chúng tôi gồm có: BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁ CÔNG TRÌNH (BÊN A): ………………………………………………………… … Read More

0975.025.056