Công ty Phúc Yên là đơn vị chuyên thu mua tất cả xác nhà cũ, mua khung nhà xưởng cũ, khung nhà kho cũ,xác nhà bê tông, xác nhà gỗ cũ, tôn lợp cũ..